O nas

szkoła demokratyczna

Naszą bazą wyjściową są kompetentni dorośli – ludzie dojrzali wewnętrznie, wyrozumiali, cierpliwi, wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, umiejący dostrzec i pomóc drugiemu (i dziecku i dorosłemu) w jego osobistych zmaganiach, inspirujący dzieci i siebie nawzajem do poszukiwań tego, co sprawia, że wzrastamy wewnętrznie i stajemy się dojrzalszymi do życia w świecie jednostkami, coraz bardziej odpowiedzialnymi za siebie i swój rozwój.

Dlaczego dzieciom i nam jest ze sobą dobrze? Bo nie obawiamy się być tacy, jacy jesteśmy – prawdziwi. Czasem smutni, czasem zdenerwowani, czasem weseli – wszystkie emocje przyjmujemy z całym dobrodziejstwem inwentarza. Lubimy się wzajemnie, tworzymy środowisko, w którym dzieci czują się bezpiecznie, bo są w pełni akceptowane dokładnie takie, jakie są, w tym momencie życia, w którym dokładnie się znajdują. Tam, gdzie kończy się nacisk i przymus, zaczyna się wolna wola człowieka, chęć chcenia czegokolwiek. Dziecko zaś od urodzenia pragnie się uczyć (i) być samodzielne, tak aby kiedyś móc opuścić rodzinny dom i rozpocząć niezależne życie. Lata doświadczeń zebranych przez legendarnych już edukatorów (np. A.S.Neill – założyciel pierwszej szkoły demokratycznej „Summerhill”) potwierdzają, że siłę ciągu i napęd do zdobywania jakiejkolwiek wiedzy daje człowiekowi jego wolna, nieskrępowana niczym wola. Nauka zaś pod przymusem, lęki i obawy przed oceną, atmosfera niezdrowej rywalizacji oraz presja i brak szacunku ze strony tzw. autorytetów czy wreszcie poczucie stałego zagrożenia krytyką wytwarzają, zwłaszcza w dziecku, skuteczną blokadę nie tylko do uczenia, ale wręcz do kontaktu z samym sobą i otoczeniem, utratę poczucia własnej wartości, zamknięcie na odkrywanie i doświadczanie. Nagromadzenie zbyt silnych, żeby sobie samodzielnie z nimi poradzić, emocji, dosłownie pozbawia dziecko chęci do czegokolwiek poza chęcią pozbycia się ich w rozmaity sposób.

Aby pomóc wolnej woli się odrodzić, potrzeba czasu i – jak roślinie do rośnięcia – optymalnych warunków. Bez wolnej woli człowiek jest w stanie jedynie mechanicznie i krótkoterminowo zapamiętywać dane. Prawdziwa i trwała wiedza powstaje dopiero przy udziale woli i odpowiedniej porcji entuzjazmu, towarzyszącemu doświadczaniu czegoś, co człowieka interesuje.

Dziecko, szczególnie to działające w sprzyjających jego rozwojowi warunkach, każdego dnia bez wyjątku przyswaja wiedzę z wielu obszarów, których często dorośli nie postrzegają jako znaczącą, bo nie jest „mierzalna” w kategoriach szkoły systemowej. Aby pomóc rodzicom zobaczyć ten codzienny rozwój ich dzieci, tłumaczymy dzień po dniu nabyte/nabywane dziecięce osiągnięcia/umiejętności na język uznany przez psychologię wieku rozwojowego (świat emocji, pisanie, czytanie, świadomość ciała, logika, wnioskowanie moralne, kompetencje językowe itp.), tak aby rodzice mogli być spokojni, że choć ich dziecko podąża swoją unikalną drogą rozwoju, pozornie czasem nie nabywając typowo „szkolnych” umiejętności z dnia na dzień, to jednocześnie pozostaje w kontakcie ze strukturami społecznymi, w których żyjemy i których wyrazem jest tzw. wiedza szkolna. Namacalny kontakt z tymi strukturami odbywa się m.in. poprzez spełnianie corocznego wymogu w trybie nauczania pozaszkolnego. Jest to obowiązek nałożony przez państwo i jedną z ważnych części naszej edukacji jest pomóc dziecku w wytworzeniu postawy zrozumienia dla konieczności dopełnienia tego obowiązku i zapewnienia mu warunków do zdobycia stosownej wiedzy dla jego pomyślnego zaliczenia.

Uczymy się !

Nie nauczamy!

Nasz zespół

szkoła demokratyczna

Asia
fukncja?

Asia

Kocham pizzę i malinowe lody. Kocham moją rybkę w słoiku pełnym wody. Ulubioną potrawę, małych kociąt zabawę, miód i słodką smietanę, a nabardziej kocham mamę.

Asia

Krolina

Krolina

Alicja

Alicja

Emilia

Emilia

Logo

Tworzymy atmosferę szacunku, poszukujemy świadomości oraz motywacji wewnętrznej do rozwoju i nauki.

Szkoła

Horyzont - Wolna Edukacja Demokratyczna
Dąbrowskiego 469
60-451 Poznań
Telefon: 608 378 270
Email: info@horyzont.org.pl

Fundacja

Fundacja Edukacja Demokratyczna Horyzont
Szklarniowa 14
61-680 Poznań
NIP: 9721268200
REGON: 365892197
KRS: 0000647621